◄ نحوه اجرای سقف کاذب


سام نصب،نصب راحت

سام نصب، تحولی نوین در عرصه نصب دیوارپوش سقف کاذب PVC ایجاد کرده است و زیر سازی سام بدون نیاز به دریل کاری و پرچ با هزینه و نیروی کار کمتر، مدت زمان کوتاه تر،کیفیت و استقامت بالاتر، نصبی راحت و سریع را ارائه می دهد.


ابزار های لازم جهت نصب سقف کاذب:

1.لبه
2.پلیت
3.آویز
4.سپری
5.سقف کاذب
6.کلیپس

نصب سقف کاذب

نحوه نصب سقف کاذب پی وی سی

نحوه نصب سقف کاذب پی وی سی

نحوه نصب سقف کاذب پی وی سی

نحوه نصب سقف کاذب pvc