◄سقف کاذب گریلیوم

■ یکی از زیباترین سقف های دکوراتیو است که نمای آن به صورت مربع های 10×10 می باشد که به صورت پیوسته رویت می گردد.
■ معمولاً قبل از اجرای سقف پشت سقف را به رنگ مشکی رنگ آمیزی می کنند.در فضاها و سالن های بزرگ پشت سقف گریلیوم (سقف اصلی و کلیه متعلقات در سقف،دریچه ها و کانال ها و ...) ره به رنگ مشکی در آورده به طوری که در سقف متعلقات اضافی رویت نگردد.
■ داشتن مدل های مربع و منظم این توانایی را در اجرا می دهد که طراحی در هر نوع آرم و شکل خاص در سقف صورت پذیرد و مناسب برای اجرا در محیط های بزرگ می باشد.

گریلیوم

گریلیوم

گریلیوم pvc

گریلیوم pvc