◄مشخصات فنی

■ ورق های مصرفی در پروفیل به شیوه Hot-deep و با پوشش حداقل 120 gr/m2 با فلز روی، گالوانیزه شده و دارای ضخامت 0.30 میلیمتر می باشند.
■ ورق رنگی پروفیل دارای پوشش رنگ آستر کوره ای به ضخامت 7-9 میکرون رنگ رویه پلی استر به ضخامت 25-27 میکرون می باشد.
■ جهت جلوگیری از ریزش و چروک شده رنگ در لبه پروفیل،ورق های رویه تحت آزمایش خمش 180 درجه (Bending Test ) قرار می گیرند.

◄مشخصات فیزیکی

■ طراحی هندسی ویژه پروفیل ها و عملیات پانچ مقطع، مقاومت پیچشی و خمشی پروفیل را نسبت به ریلهای مشابه بدون پانچ افزایش داده است.
■ طراحی زبانه به صورتی است که به راحتی در شیار کلیک شده و به آسانی جدا نمی گردد.
■ پروفیل های ساده سامپارس با حک آرم Sampars ارائه می گردد.

سپری ساده

سپری ساده

آرم سامپارس

سازه ساده 60×60

سازه ساده 60×60

سازه ساده 60×60

سازه ساده 60×60