صفحه اصلی > آخرین اخبار - جزئيات اخبار
تقدیر و تشکر ازتمامی بازدید کنندگان داخلی و خارجی
تقدیر و تشکر از استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان غرفه شرکت سامپارس در هیجدههمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هجدههمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان .

غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل  چرم کفش تقدیر و تشکر از استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان غرفه شرکت سامپارس در هجدههمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هجدههمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان .
قدیر و تشکر از استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان غرفه شرکت سامپارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هجدههمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ 18/05/97 به کار خود خاتمه داد.دراین نمایشگاه در محل غرفه شرکت سامپارس از جدید ترین محصول اختراعی سامپارس ( دیوارپوش و سقف کاذب پنل پی وی سی با روکش پارچه، چرم و مخمل ) که تولید انبوهش در شرکت سامپارس آغازشده. رونمایی شد که با استقبال بی نظیری از سوی بازدید کنندگان داخلی و خارجی روبرو شد. بدینوسیله از کلیه عزیزان و همکاران گرامی که به غرفه شرکت سامپارس مراجعه کردند وما را مورد لطف ومحبت خود قرار دادند کمال تشکر و سپاس را به عمل می آوریم.
 
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
غرفه شركت سامپارس 97دیوارپوش چرم پارچه مخمل چرم کفش
    گروه خبري   :   نمایشگاه
تاریخ    :   1397/05/20
ساعت    :  
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید